Įdomu santykiai 

Sekso fantazijos

Daugelis mūsų pirmiausia sužinojome apie seksą iš vaikystės žaidimų, o suau­gus lengva pasiduoti teisin­go elgesio prievolei, verčian­čiai pamiršti, kad visas sek­sas yra žaidimas. Tad apie kokius erotinius žaidimus svajojate? Daug žmonių įsi­vaizduoja save ir esamus partnerius neįtikėtinai pasi­keitusius, o seksą neįprastoje vietoje ar neįprastai apsi­rengus. Atrodo, kvaila kal­bėtis su ja apie tai, tačiau įsivaizduokite, kaip būtų puiku, jei po visų tų svajo­nių metų partnerė atidaro jums duris visiškai nuoga, ir tai padaro iš tikrųjų!

Žaidimai

Apie fantazijas verta kalbėti, – ir apie jos taip pat – gal­būt įgyvendinus vieną vie­nintelę seksualinis gyveni­mas pasikeis kaip iššovus ra­ketai. Tik atsargiai atskleis­kite fantazijas apie trečiąjį asmenį – partnerė gali nela­bai susižavėti sužinojusi, kad domitės savo kaimyne. Suprantama, fantazijos apie ką nors nereiškia, kad ieško­te galimybės, kaip įlįsti pas juos į lovą realiame gyvenime, tačiau jeigu norite, kad jūsų partneris/ė būtų lai­mingas, venkite visko, kas ateityje galėtų jums pakenk­ti. Pradžioje išbandykite šiuos žaidimus…

Nepažįstamoji

Paskirkite partnerei pasimatymą bare. Kai nueisite, sunkiai ją atpa­žinsite, nes ji bus labai pa­keitusi savo išvaizdą. Ji apsi­mes jūsų nepažįstanti. Jūsų darbas ją prakalbinti ir par­sivilioti į namus, jos – vaiz­duoti sunkiai pasiekiamą…

Aktorių atranka

Paskirkite savo partneriui pasimatymą viešbutyje. Vienas iš judvie­jų yra kino magnatas, kitas – kylanti žvaigždė, ieškanti vaidmens. Per vakarienę ap­tariamas filmo siužetas ir tvirtinamas aktorius. Paskui magnatas pasikviečia jį arba ją į miegamąjį smulkesnėms konsultacijoms…

Įmantrūs drabužiai

Pasi­duokite savo vaizduotei – tinka viskas nuo karališkųjų regalijų iki žolės suknelių. Kaukių baliaus dramatišku­mas ir erotiška paslaptis vi­sada skatina seksualinį ego imti siautėti – surenkite kaukių kostiumų vakarėlį ir pamatysite, kas iš to išeis…

Gydytojai ir slaugytojos

Naujai pakreipę vaikišką žaidimą apsimeskite, kad patekote pas seksologą. Seksologo pareiga nuodugniai ištirti paciento seksualinį at­saką – taigi viskas linksta į…

Šeichas ir haremas

Nors jį supa daugybė geidžiamų ir prityrusių moterų, jis kraustosi iš galvos dėl pa­slaptingos atvykėlės, kurios žvilgsnis viliote vilioja į lovą…

Muitinės viršininkė ir kont­rabandininkas

Tam būtina uniforma, viso kūno apieška, kontrabandinės prekės ir kyšininkavimas su seksua­liomis užuominomis…

Klaidinga tapatybė

Visiška tamsa tvyro pasimatymo vietoje, kur jūsų laukia my­limoji. Tačiau tai ne jūsų mylimoji! Pakeiskite viską, ką galite (plaukus, kūno vė­rinius), arba pasinaudokite butaforija, ir bus staigmena.

Negyvenama sala

Labai la­bai labai karšta saloje, kur sudužo laivas. “Vyras Penkta­dienis jus randa nuogą ir įkaitusią ir pasisiūlo atvėsin­ti su gabalėliu ledo…

Netikėtai užklupta

Manote esanti viena ir imate nevar­žomai tenkinti savo geidu­lius. Tuo metu vujaristas paslapčia mėgaujasi kiekvie­nu jūsų judesiu. Anaiptol nesupykusi ir nesutrikusi pakviečiate jį prisidėti.

Related posts